Vi är experter på ljud- och musikproduktion, ljudläggning och ljudprofilering av varumärken.


Vår process är densamma som när man tar fram em grafisk identitet. Vi undersöker era mål, hur ni låter idag och vad ni vill uppnå. Sedan tar vi fram ett koncept som ligger till grund för det fortsatta arbetet. Oavsett om vi ska ta fram en röstprofil, en ljudidentitet för ett varumärke eller utveckla en idé för nano textil.

Steg 1
Vi börjar med att lära känna varandra. I vår research ingår även intervjuer med ert
projektteam, arkitekter, designers, varumärkesbyrå, IT osv. för att få en samlad bild av era
behov, visioner och mål.

Steg 2
Baserat på det första steget utvecklar vi ett koncept med tillhörande ljudskisser. Vid
behov så tar vi även fram förslag på teknisk lösning. Vi utvärderar allt gemensamt innan vi
tar fram finalversioner.

Steg 3
Till slut installerar vi ljuden, och uppdraget avslutas med en testperiod för finjustering. Alla
ljudfiler och dokument läggs upp på er digitala projektplattform.

 • Soundscapes
  Skräddarsydda kompositioner gjorda för att spelas i bakgrunden. Musiken kan spegla arkitektur, inredning, kundupplevelse och varumärke. En komposition kan bestå av elektroniska och organiska instrument. Naturambienser och olika atmosfärer.

 • Ljudidentitet 
  En audiell spegling av ditt varumärke. Ljudprofilen har samma funktion som en grafisk profil och innehåller riktlinjer för hur du ska kommunicera med ljud. Ofta ingår även ljudlogotyp och musikaliskt tema som stärker ditt varumärke i alla kanaler.

 • Earcons 
  Korta informativa ljud, motsvarande emojis eller visuella ikoner. Tas fram för produkter, utvalda platser i byggnader (hissar, biljettautomater) och all form av teknik som kommunicerar med oss.

 • Röst
  All teknik som pratar med oss kräver sin röst, tonalitet och sitt personliga tilltal. Rösten är vårt audiella ID och det som personifierar en produkt, ett varumärke eller olika former av tekniska upplevelser.

 • Podcast 
  Har du något du vill berätta? En podcast kan rikta sig till dina kunder, anställda, besökare – eller någon annan. Med relevant innehåll kan detta på kort tid utvecklas till en av dina starkaste kanaler för profilering och marknadsföring.

 • Support 
  Vi utgår alltid ifrån att producera ljud som håller över tid. När allt kommit på plats kan vi däremot erbjuda serviceavtal och löpande support. Både ljud och teknik behöver ses över ibland och detta hjälper vi er gärna med.
 • I behov av en lösning som inte nämns ovan? Kontakta oss för mer information om vilka produkter vi kan erbjuda ert företag.

  Visste du att lyssnandet är en riktig superkraft? Eller att vi uppfattar 1 400 skillnader i tonhöjd, men bara 150 olika färger? Oavsett om du verkar inom kultursektorn, ett företag, på en skola eller ett universitet vill du kanske veta mer om hur ljud påverkar oss? Varför saker låter som de låter eller hur man på olika sätt använder ljud för att skapa känslor, förbättra arbetsmiljön, berätta historier, bygga varumärken eller navigera.

  Våra föreläsningar innehåller inte bara spännande fakta och mängder av inspiration. Vi
  bjuder även på kompetensutveckling kopplad till marknadsföring, kommunikation och hur
  vi möter varandra på jobbet. Det hela toppas av diskussionsunderlag anpassade efter
  era behov – för att inte tala om alla kreativa övningar (danceoke någon?).

  Kontakta oss för mer information om våra workshops & föreläsningar.